Refundacja NFZ

Doskonale wiemy, że osoby, które pierwszy raz spotykają się z problemem niepełnosprawności wśród swoich bliski, są zagubione i nie wiedzą gdzie szukać pomocy. Często nie są one świadome, że wśród instytucji, które mogą udzielić im wsparcia jest NFZ. Dzięki refundacji, możliwe jest otrzymanie bezpłatnego wózka inwalidzkiego, pieluchomajtek, balkonika czy łóżka rehabilitacyjnego.

Refundacja krok po kroku

Wizyta u lekarza

Aby uzyskać zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, udaj się najpierw do lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ. Wszystkim pacjentom z ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje refundacja różnego rodzaju wyrobów medycznych, takich jak protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, wózki inwalidzkie, laski i kule czy obuwie ortopedyczne.

Potwierdzenie zlecenia

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie zlecenia w odpowiednim oddziale NFZ. Dane kontaktowe do oddziałów wojewódzkich znajdziesz na stronie http://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/.
Pamiętaj, że zlecenie na wyroby medyczne musi być potwierdzone do refundacji w oddziale NFZ, na terenie którego ubezpieczona jest osoba zarejestrowana. Możesz je potwierdzić osobiście, przez inną osobę w swoim imieniu lub drogą pocztową.

Do potwierdzenia potrzebny Ci będzie dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie.

W przypadku zleceń wymagających szybkiego zaopatrzenia pacjenta poza obszarem jego zarejestrowania w potwierdzeniu może uczestniczyć oddział Funduszu, w którym aktualnie przebywa dany pacjent.

Odbiór wyrobu

Odbiór refundowanego wyrobu ma miejsce w punkcie mającym umowę z NFZ. W tym przypadku wystarczy zgłosić się naszego sklepu.

Dodatkowe informacje

Pacjenci mają pełne prawo do wyboru produktu medycznego w różnej cenie i o różnej jakości. W przypadku, gdy cena produktu wybranego przez pacjenta jest wyższa niż ta określona w limicie, dopłata różnicy spoczywa na nim.